แบบทดสอบ/ใบงาน

นักเรียนตอบใบงานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบออนไลน์ การสอบผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนตรวจสอบข้อมูลสถิติส่วนบุคคลของตนเอง การประเมิน SDQ การประเมินอื่น ๆ ผลการเรียนออนไลน์

ทฤษฎีการบริหาร

รวบรวมนักทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและผู้สนใจ

4/Images

กิจกรรมวันแม่ 2560

อังคาร 28th มกราคม 2020

  • 2
  • 3
6/Images

ถวายพระพร+บำเพ็ญประโยชน์

อังคาร 28th มกราคม 2020

  • 2
  • 3
4/Images

อบรมสถานศึกษาพอเพียง

อังคาร 28th มกราคม 2020

  • 2
  • 3
9/Images

อบรมธรรมะ

อังคาร 28th มกราคม 2020

  • 2
  • 3